nazwa: Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach

adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7
44-293 Gaszowice, I piętro sala 25

godziny otwarcia:

wtorki od 15.30 do 18.30

środy  od 15.30 do 18.30

tel.: 32 433 04 53 (czynny w godz. otwarcia placówki)

wychowawca- mgr Anna Wawoczny