W ramach Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach wraz z filiami (Gaszowice, Piece, Czernica, Szczerbice, Łuków Śląski) organizuje się w szczególności:

- zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, specjalistyczne,
- kulturotwórcze, sportowe i inne zgodnie z zainteresowaniami wychowanków,
- zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne,
- poradnictwo i zajęcia dla rodziców,
- zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami Świetlicy, w tym programy profilaktyczne,
- dożywianie,
- imprezy środowiskowe, kulturalno-oświatowe, plenerowe i inne.